Zgoda na pliki cookie
Pliki cookie, które używamy na stronie pozwalają na poprawne jej funkcjonowanie oraz analize statystyki.
Opcjonalne pliki: Google Analytics.
Wymagane pliki: PHP Session
Aktualizacja : 2024-05-17 17:54:00
Ceny Hurtowe
Waluta Kupno Sprzedaż
EuroEuro EUR4.24004.2900
Ceny detaliczne
Waluta Kupno Sprzedaż
EuroEuro EUR
4.1500
4.4000
Ceny bilonów (USD dolar : banknoty 1 $)
Waluta Kupno Sprzedaż
EuroEuro EUR
3.0000
4.8500
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Uwaga banknotów 200 euro z serii X039 w kantorze nie skupujemy

Kurs euro w Rybniku

Kod ISO 4217: EUR - waluta wprowadzona w 12 krajach należących do Unii Europejskiej w miejsce walut narodowych. Utworzenie waluty euro
Decyzja o utworzeniu wspólnej waluty Unii Europejskiej zapadła w ramach traktatu z Maastricht. Jednak na skutek porażki Unii Monetarnej, zwanej popularnie "wężem walutowym", wprowadzenie wspólnej waluty zostało znacznie opóźnione. Dopiero utworzenie Europejskiego Banku Centralnego i systemu Eurosystem, będącego skutkiem traktatu z Amsterdamu, doprowadziło do faktycznego wdrożenia tej waluty.

Znak graficzny euro
Znakiem graficznym euro jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami. Symbolizuje ona korzenie cywilizacji europejskiej, próby zintegrowania naszego kontynentu i zapewnienia stabilizacji wewnętrznej. Niektórzy dopatrują się również w symbolu euro wyzwania dla dolara amerykańskiego, dla którego charakterystyczną cechą są dwie pionowe linie.

Kryteria konwergencji
Aby wejść do "strefy euro", należy spełnić wcześniej ścisłe kryteria konwergencji takie jak:
inflacja nie wyższa niż o 1,5% od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie inflacja jest najniższa
dług publiczny nieprzekraczający 60% PKB
deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB
długoterminowe stopy procentowe nie przekraczające o więcej niż o 2 % średniej stóp procentowych w 3 krajach UE o najniższej inflacji
stabilny kurs wymiany waluty w ciągu ostatnich 2 lat

Strefa euro
Waluta ta została 1 stycznia 2002 wprowadzona w następujących krajach:
Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy

Za to, na mocy podpisanych umów, należy do niej 5 krajów oraz 1 region autonomiczny, które nie są członkami UE: Andora, Czarnogóra, Monako, San Marino, Watykan, Kosowo. 1 stycznia 2007 r. do strefy EURO przystąpi Słowenia.

Do strefy euro nie przystąpiły 3 kraje z 15 będących wówczas członkami Unii Europejskiej:
Wielka Brytania - na skutek decyzji swojego parlamentu,
Szwecja - na skutek niespełnienia wymogów w kwestii maksymalnego deficytu budżetowego oraz negatywnego wyniku referendum w tej sprawie,
Dania - na skutek negatywnego wyniku referendum w tej sprawie.

Wymiana walut narodowych na euro Początkowo waluta ta była tylko międzybankową walutą rozliczeniową i nie znajdowała się w normalnym obiegu. 1 stycznia 2002 nastąpiło zastąpienie walut państw członkowskich strefy euro monetami i banknotami euro, co było największą przeprowadzoną dotąd na świecie jednorazową operacją walutową. Cała akcja wymiany walut zakończyła się 1 lipca 2002, kiedy to waluty narodowe państw strefy euro zostały całkowicie wycofane. Kursy między walutami narodowymi, które miało zastąpić euro zostały zamrożone 1 stycznia 1999.

Przeliczniki wg których 1 stycznia 2002 wymieniono na euro waluty narodowe: (1 euro to):

13,7603 szylingów austriackich (ATS)
40,3399 franków belgijskich (BEF)
1,95583 marek niemieckich (DEM)
166,386 peset hiszpańskich (ESP)
5,94573 marek fińskich (FIM)
6,55957 franków francuskich (FRF)
340,750 drachm greckich (GRD)
0,787564 funtów irlandzkich (IEP)
1936,27 lirów włoskich (ITL)
40,3399 franków luksemburskich (LUF)
2,20371 guldenów holenderskich (NLG)
200,482 escudos portugalskich (PTE)

Od 2007 r. euro ma być walutą Słowenii; przelicznik: 1 EUR = 239,640 SIT (tolarów słoweńskich). Wymianie uległo 4,5 biliona euro w gotówce, oraz przeliczono waluty narodowe na ponad 10 bilionów euro na kontach bankowych na całym świecie.

Emisja euro
Banknoty euro są drukowane pod bezpośrednią kontrolą Europejskiego Banku Centralnego (w 12 różnych drukarniach) i mają jednolity wygląd we wszystkich krajach. Natomiast monety są produkowane przez mennice poszczególnych krajów i mają jednakowy kształt, materiał i awers, natomiast rewersy są inne w każdym z krajów. Na awersach od 1 do 5 eurocentów przedstawiono Europę na mapie świata. Zaznaczono wszystkie kraje, również te, które nie należą do Unii. Monety od 10 do 50 eurocentów przedstawiają poszczególne kraje członkowskie w pewnej odległości od siebie. Natomiast 1 i 2 euro, kraje złączone w jedną całość. Ozwierciedla to dewizę Jedność w różnorodność. Dystrybucją banknotów i monet zajmują się poszczególne banki centralne krajów strefy euro pod ścisłą kontrolą Europejskiego Banku Centralnego.

Euro w innych krajach

Pojawiające się natomiast na rynku numizmatycznym tzw. "próbne monety euro" z Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Polski (istnieją nawet dwa warianty - bite na Słowacji na zlecenie polskich kupców numizmatycznych oraz w Wielkiej Brytanii na zlecenie firmy zagranicznej) i innych krajów wstępujących do Unii Europejskiej są produktem prywatnym, od których banki emisyjne (w tym Narodowy Bank Polski) zdecydowanie się odcinają; nie przeszkadza to jednak w handlu tymi monetami po dosyć wygórowanych cenach. Istnieją nawet "próbne monety euro" ze Szwajcarii, która do Unii nie należy, a nawet Szkocji i Padanii. Euro jest też oficjalną walutą w Czarnogórze i Kosowie. Zależny od euro jest także kurs marki transferowej, oficjalnej waluty Bośni i Hercegowiny (stały przelicznik 1 EUR = 1,95583 MK).

Euro w Polsce
Jak wynika z informacji podanych przez ministerstwo finansów (8 lutego 2006) Polska będzie gotowa aby wejść do strefy euro w 2009 r. Przyjmując za obowiązujący zaktualizowany program konwergencji Polska nie spełni do 2008 roku wyznaczonych kryteriów. Zgodnie z decyzją Eurostatu o klasyfikowaniu środków przekazywanych do OFE poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych deficyt w 2008 roku przekroczy 3 proc. i wyniesie 3,7 proc. PKB. Na mocy rozporządzenia ministra finansów z 15 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 73 poz. 658) również w Polsce można używać euro do rozliczeń, w których jedną stroną jest konsument, czy odbiorca usług (tzn. np. w sklepie, czy u fryzjera).

Aktualne banknoty

awers 500 eur seria 1
rewers 500 eur seria 1
awers 200 eur seria Europa
rewers 200 eur seria Europa
awers 200 eur seria 1
rewers 200 eur seria 1
awers 100 eur seria Europa
rewers 100 eur seria Europa
awers 100 eur seria 1
rewers 100 eur seria 1
awers 50 eur seria Europa
rewers 50 eur seria Europa
awers 50 eur seria 1
rewers 50 eur seria 1
awers 20 eur seria Europa
rewers 20 eur seria Europa
awers 20 eur seria 1
rewers 20 eur seria 1
awers 10 eur seria Europa
rewers 10 eur seria Europa
awers 10 eur seria 1
rewers 10 eur seria 1
awers 5 eur seria Europa
rewers 5 eur seria Europa
awers 5 eur seria 1
rewers 5 eur seria 1
Kursy walut przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów. W przypadku braku waluty w kantorze, zostanie ona zamówiona.
© 1989 - 2023 Kantor Rybnik